1.Garancija od 6 meseci do 2 godine zavisno od vrste proizvoda.

2. Garancija ne važi ako je održavanje ili modifikacija vršena od strane nekog drugog lica, ili ako se sa proizvodom nije adekvatno rukovalo. Garancija ne važi za fizička oštećenja prouzrokovana ne adekvatnim rukovanjem.

3. Za uredjaje koji imaju fabrički utisnut ili nalepljen serijski broj, garancija ne važi ako je serijski broj oštećen (nevidljiv).

4. Garancija takodje ne važi bez fakture/računa ili garantnog lista.

5. Garancija na baterije u elektronskim uredjajima je 6 meseci.

5. Ako je artikal bio ostećen/defektan u trenutku prodaje, imate pravo da ga zamenite za novi u roku od 14 dana ili da zatražite povracaj novca.

6. U slučaju neodgovarajućeg proizvoda nadoknadu za troškove dostave snosi kupac, dok u slučaju neispravnog proizvoda ili nepotpune isporuke, troškove dostave snosi MS Corp Doo

7. MS Corp Doo je u obavezi da u roku od 8 dana od dana podnošenja reklamacije odgovori na istu i u roku od 15 dana (odnosno 30 dana ako je tehnička roba) reši reklamaciju.

8. Reklamacije možete izvršiti putem maila office@petrainer.rs sa naznakom „Reklamacija“ ili pozivom na broj 065 8282 555

9. Adresa za prijem reklamacija je Puckaroš 39A Petrovaradin. Artikal mora da se posalje na navedenu adresu zajedno sa odstampanim primerkom/kopijom računa